Evrensel Enerjiler
Her birey bir düşünce atmosferiyle çevrilidir. Bu güç tarafından çekilir ya da itiliriz. Benzer beneri çeker... biz de yalnızca zihnimizde olanı çekeriz. Bu siteyi açmamızdaki en büyük amaç ise sizlere eril enerjiyi (dönüşüm) tanıtmaktır.
Gökbilim
Astroloji karakterimiz ve kaderimizle ilgili nesnel bir kavrayış sağlar. Hayatımızdaki bu faktörlerin bilgisinin, mutluluk ve sağlığını etkileyen ahlaki bir aracı vardır. Bilgi, kim olduğumuzu, niçin var olduğumuzu sağlar.
Farkındalık
Hepimiz bir bütünün parçalarıyız, hiç bir insan aslında bir diğerinden ayrı değildir. Nasıl ki bireysel hayatımızda ilerlerken yaptığımız seçimler yazgımızı etkiliyorsa, Dünya'nın yazgısı da insanların ortak iradesiyle şekillenmektedir.
pornohub

Remil

Remil İlmi Nedir ?

Remil ilmi insanlara milattan önce 605 – 562 zamanında yaşamış bir peygamber olan Hz. Daniyal tarafından öğretilmiştir.

Daniyal peygamber II. Babil Kralı Nebukadnesar zamanında yaşamış, Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kehanetleri ile kurtarmış bir peygamberdir. Rivayetlere göre Babil Kralı rüyasında İsrail oğullarından gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını bildirmesi üzerine İsrail oğullarından doğan erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. Bu nedenle Daniyal peygamber doğunca dağ başında bir mağaraya bırakılmıştır. Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan himayesinde büyüyen Daniyal delikanlı olunca kavmi arasına döndüğü rivayet edilir.

Peygamberler geldiği zamanın en çok ilgilenilen olgularını ele almışlardır ve bunların üzerine peygamberliğini ispat etmek için birtakım mucizeler göstermekteydi. Daniyal peygamberin zamanında ise kahinlik çok büyük ilgi görüyordu. Padişah devamlı kahinlerden bilgiler alırdı. İşte o zamanın en popüler olgusu kehanettir. Bu konuda Daniyal peygamber büyük kehanetlerde bulunur ve zamanın büyük kahinlerini geride bırakır.

İşte Remil İlmide Daniyal peygamberin geleceği ve geçmişi öğrenmeye yarayan parapsikolojiyle matematiği içinde ihtiva eden bir kehanet sanatıdır.

Remil ilmi hudutsuz denecek kadar çok geniştir. Remil Arapça kum demektir. Çok eski zamanlarda kağıt henüz icat edilmiş olmadığından atılan Remiller kum üzerine yazıldığı ve hesaplamaları kum üzerinde yapıldığı için ismi Remil İlmi kalmıştır.

Remil İlmi 16 şekilden meydana gelir. Bu şekillerin yedisi kötü ( Nahıs ) şekiller ve dokuzu iyi (Saad) şekiller olarak adlandırılır. İzdüşümü 16 adet sayılarla şekiller oluşturulur sonra bu şekillerle remil denklemi dediğimiz bir denklem oluşturulur. Sonra bu denklem içinde Remil İlminin 2500 yıllık değişmeyen kaideleri ışığında binlerce sabit değişkenler ve bu sabit değişkenler içinde Formülasyon hesapları yapılarak tuttuğumuz niyetin sonuçları aranır. Eski zamanlarda olsaydık bu binlerce kuralı bilen insanlara yani remmal adı verilen ender şahsiyetlere başvurmamız gerekecekti. Zeki bir Remmal bu sistemleri 8 ile 12 yıllık bir çalışma ile ancak öğrenebilir.

Remil İlmi günümüze çeşitli doğu eserleriyle ve bilgeler vasıtasıyla gelmiştir. Fakat bu eserleri ve bilgeleri avam ve havas diğer bir tabirle saraylı ve alaylı olarak ayırmakta fayda var.Remil İlminden tarihte en çok imparatorlar ve yüksek devlet erkanı tarafından remil bilgeleri vasıtasıyla faydalanılmıştır.Zamanın imparatorları bu ilmi hembir karar mekanizması hemde kendilerine yöneltilebilecek bir silah olarak algılıyorlardı.Padişahın verdiği kararların Remil İlmi vasıtasıyla doğruluğunun ölçülmesi elbette hiçbir padişah tarafından istenilecek bir şey değildir.İşte o neden veya nedenlerdendir ki bu bilgeler saraylara alınmış ve halkın elindeki kitaplar hakikattan uzaklaştırılarak neşredilmiş veya şifrelenmiştir.Saraylı olarak atfedilen bilgilerin hakikati yukardaki bilgiler ışığında remil hakikati olup, halkın elindeki bilgilerin doğruluğu sorgulanmaya mecburdur.

hot brunette fishnet lingerie tease and masturbate.telegu sex