Evrensel Enerjiler
Her birey bir düşünce atmosferiyle çevrilidir. Bu güç tarafından çekilir ya da itiliriz. Benzer beneri çeker... biz de yalnızca zihnimizde olanı çekeriz. Bu siteyi açmamızdaki en büyük amaç ise sizlere eril enerjiyi (dönüşüm) tanıtmaktır.
Gökbilim
Astroloji karakterimiz ve kaderimizle ilgili nesnel bir kavrayış sağlar. Hayatımızdaki bu faktörlerin bilgisinin, mutluluk ve sağlığını etkileyen ahlaki bir aracı vardır. Bilgi, kim olduğumuzu, niçin var olduğumuzu sağlar.
Farkındalık
Hepimiz bir bütünün parçalarıyız, hiç bir insan aslında bir diğerinden ayrı değildir. Nasıl ki bireysel hayatımızda ilerlerken yaptığımız seçimler yazgımızı etkiliyorsa, Dünya'nın yazgısı da insanların ortak iradesiyle şekillenmektedir.
pornohub

2020 HAZİRAN AYI BURÇ YORUMLARI

YÜKSELEN KOÇ VE KOÇ BURÇLARI : 5 haziranda yay burcunda 9.evinizde ay tutulması yaşanacak-mars neptün kareli bu tutulma bazı bitişler getirebilir-aynı zamanda 1,5 yıl boyunca 3-9 aksınızda tutulmalar olacak-tutulma 9.ev konularınızla ilgili konuları gündeme getirebilir-eğitim tanıtım uzak akrabalar yurtdışı işler hukuksal konular ön plana çıkabilir-güneş 21 hazirana kadar 3.evinizde ilerliyor-venüste 3.evinizde 28 hazirana kadar retro harekette olacak-yakın çevre ilişkileri iş anlaşma kontratlar eğitim yayıncılık kısa seyahatler ay geneli odak noktanızda olabilir ve bu konularda bazı gecikme karışıklıklar yaşayabilirsiniz-karar ve planlarınızda bazı sapmalar yakınlarınız kardeşlerle ilgili parasal konularda sorunlarda sözkonusu olabilir-aracınızda arıza yapabilir-21 haziranda güneş yengeç burcuna geçiyor ve merkürde yengeçte güneşe eşlik edecek ve 18 haziran 12 temmuz arası ev yuva aile alanınızda merkür retro harekette olacak-geçmiş ailevi meseleler tekrar gündeme gelebilir-ev aletlerinde arızalar yaşanabilir-aile bireyleriyle iletişimde sorun problemler yanlış anlama anlaşılmalar yani iletişim kazaları da yaşanabilir-21 haziranda yengeç burcunda güneş tutulması yaşanacak-alım satım ev yer değişimi yapabilir ailevi konularda bazı kararlar gündem kazanabilir-mars 28 hazirana kadar 12.eviniz balık burcunda ilerleyecek-geçmiş meseleler enerji efor düşüklüğü kontrol dışı gelişmeler ruhsal sağlılığınız gizli saklı konular düşmanlıklar arkanızdan dönen işler ay geneli dikkat çekiyor..
YÜKSELEN BOĞA VE BOĞA BURÇLARI : 5 haziranda 8.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması yaşanacak-duygusal hayatınız ikili ilişkilerde bazı sorunlar ortaya çıkabilir-alacak verecek ödemeler banka kredi miras vergi prim hisseli kazançlar eşin işi kazancı gibi konular gündem kazanabilir-sağlık konularıda dikkat çekiyor-21 hazirana kadar ki süreçte güneş 2.evinizde parasal kazanca yönelik işler odak noktanız olabilir-merkür 3.evinizde ve 18 haziran 12 temmuz arası bu alanda retro harekette olacak-retro sürecinde maddi konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz-gelir gider dengenizde şaşabilir-beklenmedik ödeme harcamalarda gündeme gelebilir-ticari konular yakın çevre ilişkileriniz eğitim anlaşma sözleşmelerde karışıklıklarda sözkonusu olabilir-21 haziranda güneş yengeç burcuna geçiyor ve 3.evinizde güneş tutulması gerçekleşecek-bazı kararlar alabilir yakın çevrenizde bir takım gelişmeler olabilir-anlaşma imza gerektiren ve araç konularıda gündeme gelebilir-28 hazirana kadar mars 11.evinizde ilerliyor-arkadaşlar sosyal çevre ilişkileriniz iş kariyerin getirileri gelecek plan hedeflerle ilgili konularda mücadeleniz dikkat çekiyor..
YÜKSELEN İKİZLER VE İKİZLER BURÇLARI : 5 haziranda 7.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması yaşanacak-ikili ilişkiler evlilik ortaklı iş anlaşmalar ön plana çıkabilir-bazılarınız eş partner ortakla yollarını ayırma kararı alabilir-21 hazirana kadar güneş kişisel evinizde ve venüste bu evde retro harekette-genel tüm ilişkilerde güven sorunları yaşayabilir ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz-estetik güzellik konularında ay sonuna kadar risk almamanız hayrınıza-21 haziranda güneş yengeç burcuna sizlerin 2.evinize geçiyor ve yengeç burcunda güneş tutulması meydana gelecek-maddi konular kazançlarda bazı başlangıçlar yaşayabilir bir takım değişimler yapabilirsiniz-beklediğiniz para yada bir alacağınız varsa alabilirsiniz-iş anlaşmalar alım satım konularıda gündeme gelebilir-28 hazirana kadar mars 10.evinizde seyahat edecek ve mars yükseleninize ay geneli kare açıda olacak-ailevi iş kariyer konularında mücadeleniz artabilir-aile bireylerinizin sağlık konularıda dikkat çekiyor..
YÜKSELEN YENGEÇLER VE YENGEÇ BURÇLARI : 5 haziranda 6.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek-iş çalışma yaşamınız sağlık gündelik yaşam denge düzen gereken konular hareket kazanabilir ve bu konularda bazı yeni kararlar alabilirsiniz-21 hazirana kadar güneş 12.evinizde ve ve venüste orda retro harekette olacak-ilişkilerinizi gözden geçirebilir geçmiş ilişkiler gündeminizde yer alabilir-gizli saklı ilişkiler varsa bu tutulmayla ortaya çıkabilir yada mevcut ilişkinizde aldatılma hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz-sağlığınızla ilgili konularada ay geneli dikkat çekiyor-bazılarınız bu süreçte geçmişin yüklerinden arınma çabası içinde olabilir-bazılarınız iş çalışma yaşamı ve gündelik hayatında yeni düzenlemeler yapabilir-21 haziranda güneş kişisel evinize geçiyor merkürde yükseleninizde ve 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-iletişim iş ilişkilerde bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz-her konuda yeni başlangıçlar için merkür retro sonrasını değerlendirmenizde fayda var-21 haziranda 1.evinizde güneş tutulması da gerçekleşecek-bitiş ve yeni başlangıçlar bu tutulmayla dikkat çekiyor-28 hazirana kadar mars 9.evinizde ilerliyor-eğitim hukuksal ticari ve yurtdışı işler seyahatler uzak yerler akrabalar torunlarla ilgili konularda mücadeleniz artabilir..
YÜKSELEN ASLANLAR VE ASLAN BURÇLARI : 5 haziran ay tutulması 5.evinizi yöneten yay burcunda gerçekleşecek-ay tutulmaları genelde duygusal ilişkilerde bitişler getirebilir-sosyal çevre arkadaşlar aşk çocuklarla ilgili konular bu dönem dikkat çekiyor-bazılarınız çocuklarının eğitimi gelişimine yönelik bazı kararlar alabilir-bazılarınız aşk ilişkilerinde bir takım tamamlanmalar yaşayabilir-yatırım konularıda gündeme gelebilir-21 hazirana kadar güneş 11.evinizde ve venüste bu evinizde retro harekette-arkadaşlar sosyal çevre ilişkilerinizde sınırlarınızı yeniden gözden geçirebilir bazı arkadaşlarınızla yol ayrımı yaşayabilirsiniz-21 haziranda güneş 12.evinize geçiyor ve merkür de 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-temmuzun ortalarına kadar kontrol dışı gelişmeler gizli saklı konular gizli düşmanlıklar ruhsal sağlığınız ön plana çıkabilir-aynı zamanda bu alanda 21 haziranda güneş tutulmasıda yaşanacak-arınmak istediğiniz konularda kararlar alabilirsiniz-gizli düşmanlarınızın maskeside düşebilir-28 hazirana kadar mars 8.evinizde ilerleyecek-parasal konularda mücadeleniz artabilir..
YÜKSELEN BAŞAK VE BAŞAK BURÇLARI : 5 haziran ay tutulması 4.evinizi yöneten yay burcunda gerçekleşecek-ev yuva ailevi konularda bazı konularda kararlar alabilir sürümcemede kalmış konular tekrar gündeme gelebilir-iş kariyeriniz evliliğiniz toplum önündeki statünüzle ilgili konularda da bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz-21 hazirana kadar güneş kariyer alanınızda ilerliyor ve venüste 10.evinizde ay sonuna kadar retro harekette olacak-iş kariyer konularında bazı sorun problemler gecikme engellenme ertelenmeler yada belirsizlikler yaşayabilirsiniz-iş çevrelerinizle ilgili ilişkilerinizde stres yaratan etkiler gerginliklerde sözkonusu olabilir-bazı başakların anneleriyle ilgili sorumluluklarıda artabilir-21 haziranda yengeç 11.evinize geçiyor merkürde yengeçte ve 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-temmuz sonuna kadar arkadaşlarla ilişkilerde gerilebilir iletişim problemleri yaşayabilir kariyerin getirilerinde bazı gecikme ertelenmeler yaşayabilirsiniz-21 haziranda yengeç burcunda güneş tutulması yaşanacak-gelecek hedef planlarınızda yeni başlangıçlar gündem kazanabilir-işinizle ilgili yeni düzenlemelerde sözkonusu-ayrıca işiniz ilişkiniz yada evliliğinizde köklü değişimler de bu ay dikkat çekiyor-28 hazirana kadar mars 7.evinizde ilerliyor-ay geneli mücadeleniz ikili ortaklı ilişkiler evlilik iş anlaşma konularında artabilir..
YÜKSELEN TERAZİ VE TERAZİ BURÇLARI : 5 haziranda 3.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek-bu dönem yaşamınızdan bazı kişileri çıkarma kararı alabilirsiniz-yakın çevre ilişkileriniz kardeşler yakın akrabalarla ilgili bazı gündemlerde olabilir-iş anlaşmalar ticari işler kısa seyahatlerde ön plana çıkabilir-21 hazirana kadar güneş 9.evinizde ilerliyor ve venüste ay sonuna kadar 9.evinizde retro harekette olacak-uluslararası işler seyahatler eğitim yayıncılık tanıtım hukuksal konular uzak akrabalarla ilgili konularda bazı aksaklıklar yaşanabilir-öğrenci terazilerin eğitim hayatlarında bazı ertelenmelerde sözkonusu olabilir-mevcut hayatınızıda sorgulayabilir ve hayattan keyf alamayabilirsiniz bu dönem-geçmişten beklediğiniz bir parada gelebilir-21 hazirandan sonra güneş 10.evinize geçiyor merkürde orda ve 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-13 temmuza kadar yeni iş anlaşmaları ertelemeniz hayrınıza gözüküyor-terfi pozisyon değişimi bekliyorsanız ertelenebilir-merkür retro sürecinde patronlar üstlerle yazılı sözlü iletişimede dikkat etmenizde fayda var-iş ilişkilerinde kendinizi ifade etmektede zorlanabilirsiniz-21 haziran da yengeç burcunda güneş tutulması gerçekleşecek-10.ev konularınız da bazı yeni başlangıçlarda sözkonusu fakat merkürde retro harekette olacağından iş imza gerektiren konularda daha temkinli olmak gerekebilir-28 hazirana kadar mars 6.evinizde ilerleyecek-sağlık gündelik yaşam iş konularında mücadeleniz artabilir-ev hayvanınız varsa onun sağlığınada dikkat etmelisiniz..
YÜKSELEN AKREPLER VE AKREP BURÇLARI : 5 haziranda 2.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek-parasal konularda mücadelenizin artacağı bu dönem ortak kazanç başkalarından alacaklar banka kredi vergi prim eşin geliri alım satım miras gibi konular ön plana çıkabilir-beklediğiniz bir alacağınız varsa oda gelebilir-21 hazirana kadar güneş 8.evinizde ve vünüste ay sonuna kadar o evde retro harekette olacak-bu dönem mevcut özel ilişkiniz yada evliliğinizde bazı problemler yaşayabilir ortaklı işlerden kazançlarda ertelenme gecikmelerde sözkonusu olabilir-bazılarınızın geçmiş ilişkileri tekrar gündeme gelebilir-ayrıca yeni bir ilişkiye başlamak içinde uygun bir dönemde değilsiniz-ayrıca venüs 12.evinizinde yöneticisi olduğundan bu dönem korku kaygı takıntılarda artmış olabilir-21 haziranda güneş yengeç burcuna geçiyor sizlerin 9.ev konularınızı gündeme getirmeye başlayacak ve merkürde o evde 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-eğitim hukuksal konular yolculuk seyahatler tanıtım ilan medya uzak yerlerle ilgili işlerde aksaklıklar yaşanabilir-21 haziranda yengeçte güneş tutulması gerçekleşecek-9.ev konularında bazı yenilik değişim dönüşüm başlangıçlar dikkat çekiyor-28 hazirana kadar aşk ilişkiler çocuklar sosyal çevre ilişkilerinizde mücadeleniz artabilir..
YÜKSELEN YAY VE YAY BURÇLARI : 5 haziranda yükseleninizde ay tutulması gerçekleşiyor-ikili ilişkilerde bazı kararlar alabilir iş yaşamınızda bazı yenilikler yapabilir kişisel görünümünüz de de değişim yapmak isteyebilirsiniz-venüs karşıt evinizde retro harekette evliliğiniz ilişkinizide sorgulabilirsiniz-geçmişten gelen ilişkiler yeni ilişki başlangıçları içinde uygun bir dönemde değilsiniz-21 hazirana kadar güneşte 7.evinizde demekki ikili ilişkiler ortaklaşa işler bu dönem odağınızda yer alabilir-ortaklığa başlamak için venüs retro bitimini beklemeniz hayrınıza-ayrıca venüs 6 ve 11.ev yöneticiniz-iş ilişkilerinde arkadaşlarla ilişkilerde karışıklıklarda sözkonusu-21 haziranda güneş 8.evinize geçiyor ve merkürde bu evde 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-ortak finansal maddi kaynaklarda bazı gecikme ertelenmeler yaşayabilir-miras nafaka konularındada gecikmeler olabilir-geçmiş borç ödemelerde gündeme gelebilir-21 haziranda 8.evinizde güneş tutulması gerçekleşecek-parasal konular daha çok gündem kazanabilir-yeni başlangıç bitiş satış alacak verecek konuları tetiklenebilir-sağlıkla ilgili konularda çözümde gelebilir-28 hazirana kadar mars 4.evinizde ilerleyecek-ay geneli ev yuva ailevi konularda mücadeleniz artabilir bu konularda yorulabilirsiniz..
YÜKSELEN OĞLAK VE OĞLAK BURÇLARI : 5 haziranda 12 evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek-bu dönem hayatınızdan bazı insanları çıkarma kararı alabilirsiniz-kontrol dışı bir takım gelişmelerde gündeme gelebilir-ruhsal fiziksel sağlığınızda dikkat çekiyor-iş konularında bazı kararlarda alabilirsiniz-21 hazirana kadar güneş 6.evinizde ilerleyecek ve venüste orda ay sonuna kadar retro harekette olacak-iş çalışma hayatınız sağlık düzen bu konularda yorucu bir süreçte olabilirsiniz-6.evde retro venüs kiloda aldırabilir ve gündelik yaşamı organize etmekte zorlanabilirsiniz-yanınızda çalışan kişilerle sorunlar yol ayrımlarıda olabilir-anneyle ilgili konularda bu retro sürecinde gündeminizde yer alabilir-bu dönem kadınlarla sorunlarda yaşayabilirsiniz-ertelenmiş detay gerektiren angarya işlerde önünüze çıkabilir-venüs 5.evinizide yönettiğinden aşk ilişkiler çocuklarla ilgili konularda da bir takım zorlanmalar olabilir-21 haziranda güneş 7.evinize geçiyor ve merkürde o evde 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-her tür ilişki evlilik ortaklı konular sınavdan geçebilir-yeni iş anlaşmaları retro sürecine getirmemeye özen göstermeniz hayrınıza-ayrıca bitmesi gereken ilişkilerde retro sürecinde bitebilir-21 indeki güneş tutulmasıda 7.evinizde gerçekleşecek-ilişkiler de kararlara dikkat çekiyor-28 hazirana kadar mars iletişim evinizde ilerleyecek-yakın çevre ilişkileri iş konuları ve iletişimde olduğunuz kişilerle mücadeleniz artabilir-ayrıca zihninizde çok yoğun olabilir ve iletişimde tahammülünüzde azalabilir-araçla ilgili sorunlarda dikkat çekiyor ve kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var..
YÜKSELEN KOVA VE KOVA BURÇLARI : 5 haziranda 11.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşecek-bu dönem kariyerinizin getirileri arkadaşlar sosyal çevre hedefleriniz hayattan beklentileriniz dikkat çekiyor-iş kariyerle ilgili konulardada bazı kararlar alabilirsiniz-21 hazirana kadar güneş 5.evinizde ve venüste bu evde ay sonuna kadar retro harekette olacak-bu dönem hayattan keyf almayabilir aşk hayatınızda sorunlar yaşayabilirsiniz-geçmiş ilişkilerde bu dönem gündeme gelebilir ki hayır gelmez bilginize-ayrıca yeni hobiler edinebilir yada geçmiş hobilere geri dönebilirsiniz-çocuğu olanların çocuklarıyla ilgili konularda gündemde olabilir-hamile kalmak için çok uygun bir dönem olmayabilir-venüs 4 ve 9.evinizide yönetiyor-geçmişten gelen ailevi konular parasal işler aile ilişkilerinde soğumalarda sözkonusu olabilir-21 haziranda güneş 6.evinize geçiyor yaşamınıza çeki düzen vermek isteyeceğiniz bir dönem başlayacak fakat merkürde bu evde 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-yeni iş girişimleri retro bitimine denk getirmeye özen gösterin-angarya işlerde bu dönem artabilir-21 inde güneş tutulmasıda 6.evinizde gerçekleşecek-yeni iş anlaşmalar gündem kazanabilir-iş yaşamınızda bazı değişim yeniliklerde olabilir-28 hazirana kadar parasal konularda mücadeleniz artabilir-kazancınızı arttırmaya yönelik bir takım girişimlerde dikkat çekiyor-mars 2.evde parada harcatabilir-gelir gider dengenizi kurmakta zorlabilirsiniz..
YÜKSELEN BALIK VE BALIK BURÇLARI : 5 haziranda 10.evinizi yöneten yay burcunda ay tutulması gerçekleşiyor-iş kariyer toplum önündeki statünüz ve ev yuva ailevi konular dikkat çekiyor-bu konularda bazı değişimlerde sözkonusu olabilir-21 hazrana kadar güneş 4.evinizde ve venüste bu alanda ay sonuna kadar retro harekette olacak-ailevi ilişkiler ev yuva konularında bazı zorlanmalar gecikmeler yaşanabilir-ev eşyalarında arızalarda olabilir-tabi venüs sizi evede bağlayabilir-geçmiş ailevi meselelerde gündeme gelebilir özellikle parayla ilgili konular da bazı sorunlar yaşanabilir-21 haziranda güneş 5.evinize geçiyor merkürde orda ve 18 haziran 12 temmuz arası retro harekette olacak-aşk ilişkiler çocuklarla ilgili konular gündeminizde yer alabilir ve bu konularda bazı problemler yaşanabilir-çocuklarla iletişim sorunlarıda yaşanabilir-geçmiş aşk ilişkileride getirebilir merkür çapkınlıklarada dikkat çeker ki evli olanlar bu konuda dikkatli olmalı çünkü 21 inde güneş tutulmasıda 5.evde gerçekleşecek-tabi güneş tutulması bazı balıkların taşınma ev alma konularınıda hareketlendirebilir-28 hazirana kadar mars kişisel evinizde hareket edecek-tutulmalar ve marsın yükseleninizde ki seyahati ilişkilerde yorabilir ve bazılarınız ayrılma kararı alabilir-sağlık konularıda ay sonuna kadar gündeminizde yer alabilir-sevgili balıklar satürn 22 martta 12.evinize geldi şu an retro harekette ilişkilerinizi işinizi geleceğinizi sorguluyor olabilirsiniz-12.evinize yıl sonu tekrar gelecek ve 2.5 yıl boyunca seyahat edecek-retro sürecinde hayatınızdan bir çok kişi konuyu çıkarmak isteyebilirsiniz-çünkü sizler artık bir döngüyü kapatıyorsunuz-danışmanlık almanızda fayda görüyorum..

hot brunette fishnet lingerie tease and masturbate.telegu sex